ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Όλα τα παλιά κτίρια είναι ενεργοβόρα και καταναλώνουνε μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Κοινή ευρωπαϊκή πολιτική είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των παλιών κτιρίων και η ελαχιστοποίηση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής πραγματοποιείται η δράση του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» που περιλαμβάνει την αντικατάσταση παλαιών κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα ενεργειακά κουφώματα, η θερμοπρόσοψη του κελύφους των κτιρίων, η θερμομόνωση της ταράτσας, η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση παλαιού συστήματος θέρμανσης με νέο.